Search String    

DB: All
Subject
search result for "TRANSLATORS AND TRANSLATING" 27 record(s) found.

 Title:    'Ang pangit na sisiu ng pato'
 Author:  Ocampo, Ambeth R.
 Source:  PDI   26(245):A15
 Date of Pub: 08/12/2011
 Subjects:  RIZAL, JOSE P., 1861-1896 ; TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Ang 'Pulang Cocoon' ni Abe Kobo: Isang pagsasalin
 Author:  Buban, Raquel S.
 Source:  Malay   17(1):161-176
 Date of Pub: 08/02
 Subjects:  TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Ang Pagsasakatutubo mula sa Lobb/Kultural na Pagpapatibay ng mga Salitang Pandadaming Tumutukoy sa "saya" : Isang Semantikal na Elaborasyon ng Wikiang Filipino sa Larangan ng Sikolohiya
 Author:  Petras, Jayson D.
 Source:  Hum Dil   10(2)56+
 Date of Pub: Jl-D 2013
 Subjects:  PSYCHOLOGY ; TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Are translators also authors?
 Author:  Maneru, Luis Antonio
 Source:  Bus World   10(258):34
 Date of Pub: 07/25/1997
 Subjects:  TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Argentine Embassy contributes to development of Pilipino
 Source:  MB   220(24):6
 Date of Pub: 04/24/1991
 Subjects:  TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Bulosan in his native tongue
 Author:  Cardinoza, Gabriel
 Source:  PDI   22(262):A17
 Date of Pub: 08/29/2007
 Subjects:  BULOSAN, CARLOS ; DIAZ, MANUEL ; TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Chavacano, Tausug for dummies
 Author:  Orejas, Tonette
 Source:  PDI   17(63):16
 Date of Pub: 02/09/2002
 Subjects:  TRANSLATORS AND TRANSLATING ; MILITARY MANEUVERS ; AMERICANS IN THE PHILIPPINES

 Title:    Developing the translation profession
 Author:  Ople, Blas F.
 Source:  Panorama   25(42):23
 Date of Pub: 10/27/1996
 Subjects:  TRANSLATORS AND TRANSLATING ; UNYON NG MGA TAGASALIN SA PILIPINAS

 Title:    Don Quijote in Tagalog. [Column]
 Author:  Cruz, Isagani R.
 Source:  Phil S (N)   14(183):12
 Date of Pub: 01/27/2000
 Subjects:  DON QUIJOTE DE LA MANCHA ; TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Estilo ng Pagsasalin sa Wikang Filipino ng mga Teksbuk sa Araling Makabayan
 Author:  Rada, Ester Torres
 Source:  Scientia   ()85+
 Date of Pub: Je 2013
 Subjects:  TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Foreign literary classics translated into Filipino
 Author:  Ong, Ghio
 Source:  Phil S   31(34)12
 Date of Pub: Ag 30 '16
 Subjects:  NOVELS ; TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Going international? careful with the translations.
 Author:  Arroyo, Dennis M.
 Source:  PDI (N)   13(98):C6
 Date of Pub: 03/16/1998
 Subjects:  LANGUAGE AND CULTURE ; TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    How Teresita G. Maceda emptied Marcel M. Navarro's pipe
 Author:  Mejorada, Ma. Flor E.
 Source:  DLSU Grad J   15(2):66-73
 Date of Pub: 00/90
 Subjects:  LITERATURE ; TRANSLATORS AND TRANSLATING ; CEBUANO LITERATURE--TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Learning our heritage through the Hail Mary.
 Author:  Tanjuatco, Juan Ramos
 Source:  MT (N)   101(127):10-B
 Date of Pub: 02/28/2000
 Subjects:  TRANSLATORS AND TRANSLATING ; PRAYERS

 Title:    On translating Cebuano and a dictionary project
 Author:  Alburo, Erlinda Kintanar
 Source:  PQCS   23(1):35-43
 Date of Pub: 03/95
 Subjects:  TRANSLATORS AND TRANSLATING ; CEBUANO DIALECT ; DICTIONARIES

 Title:    Our situation
 Author:  Arcilla, Jose S., S.J.
 Source:  Bus World   11(46):4-5
 Date of Pub: 09/29/1997
 Subjects:  RIZAL, JOSE P., 1861-1896 ; TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Our situation
 Author:  Arcilla, Jose S., S.J.
 Source:  Bus World   11(46):4-5
 Date of Pub: 09/29/1997
 Subjects:  RIZAL, JOSE P., 1861-1896 ; TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Rizal translation still relevant to today's youth
 Author:  Yacat, Nilo A.
 Source:  MB   296(30):D6
 Date of Pub: 08/30/1997
 Subjects:  AUTHORS ; TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    Si Crazy Mary sa Filipino: Pagtatagpo ng mga wika at konteksto
 Author:  Buban, Raquel E. Sison
 Source:  Malay   22(2):57-74
 Date of Pub: 04/10
 Subjects:  LANGUAGE AND CULTURE ; TRANSLATORS AND TRANSLATING

 Title:    The art of translation
 Author:  Tinio, Rolando S.
 Source:  ST   111(171):B4-B5
 Date of Pub: 04/04/2010
 Subjects:  TRANSLATORS AND TRANSLATING

Main Page


1 2 Next